Menu
Winactie

Win een LG Oled TV t.w.v. 999,-

Actievoorwaarden TV actie NLwoont & NLslaapt

• Deelname aan de winactie van de LG Oled TV is gratis.
• De actie loopt van 07 juni t/m 4 juli 2021.
• Deze actie is alleen geldig op de collectie van NLwoont en NLslaapt, bij besteding vanaf €500,- tijdens de actieperiode.
• Deelname geschiedt door inlevering van een compleet ingevuld deelnameformulier bij aankoop.
• De actie is alleen geldig bij aankopen in de winkel en niet online in de webshop.
• Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de winactie.
• De actie is niet geldig op eerder gedane aankopen voorafgaand aan de actieperiode.
• Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft VME Nederland het recht de deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
• De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
• De winnaar wordt binnen 5 werkdagen na sluiten van deze actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
• Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
• Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
• Medewerkers zijn uitgesloten van deelname.
• De winnaar dient uiterlijk binnen 2 weken na de bekendmaking te reageren, anders wordt er een nieuwe winnaar gekozen.
• De persoonsgegevens die in het kader van de winactie worden verkregen, worden enkel gebruikt voor deze actie en worden niet verstrekt aan derden.
• NLwoont / NLslaapt kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de winactie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
• Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.